MENU    

    

Jesteśmy na rynku ponad 20 lat

Tadeusz Stolarczyk , Piotr Pacholski ,  Karol Stolarczyk


   «  PRZEJDŹ DO OFERTY  »   ZHU Elektro-Test spółka cywilna pod nazwą Elektro-Test s.c. zajmuje się usługami elektrycznymi i elektroenergetycznymi.
Elektroenergetyka – poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.

Nasza Oferta


Projektowanie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV

Projektowanie i budowa przyłączy kablowych 0,4 kV i 15 kV

Budowa z zakresu oświetlenia ulicznego i obiektowego

Budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych 15/0,4 kV oraz wnętrzowych

Instalacje odgromowe

Instalacji elektryczne wnętrzowe

Budowa linii kablowych oraz napowietrznych 15kV i 0,4kV

Konserwacja oświetlenia ulicznego, przeglądy, modernizacje i remonty linii napowietrznych 15kV i 0,4kV

Prace związane z wycinką i oczyszczaniem pasów technologicznych pod liniami SN 15kV i 0,4 kV

Agregaty Prądotwórcze do wynajęcia 165 - 220 kVA